PRAVA MOTIVACIJA DOPRINOSI

UKLJUČENOSTI

ZAŠTO JE PRAVA MOTIVACIJA VAŽNA?

Zaposleni koji nisu angažovani koštaju organizacije na milijarde dolara godišnje, pa ipak većina rukovodilaca nema ideju šta je uzrok ovog problema i kako ga rešiti. Ključ angažovanosti je kvalitet motivacije zaposlenog na radnom mestu. Optimalna Motivacija uči rukovodioce kako da aktiviraju više nivoe motivacije koji dokazano pojačavaju uključenost i celokupni učinak.

Optimalno motivisani zaposleni u organizaciji su 3X VIŠE ZADOVOLJNI svojim poslom, 3X KREATIVNIJI i 10X ANGAŽOVANIJI.*

MOTIVACIJA JEVEŠTINA

Motivacija je u osnovi svega što zaposleni rade ili ne rade. Ljudi su uvek motivisani, ali postoje različiti tipovi motivacije, a kvalitet je ono što utiče na rezultate. Kada rukovodioci razumeju prirodu motivacije u organizaciji i kako mogu da pomognu svojim zaposlenima da se „prebace“ na optimalnu motivaciju, oni stvaraju radno okruženje u kome zaposleni postižu ciljeve, održavaju visok učinak i „procvetaju“.

Motivational training for employees increases engagement | Ken Blanchard

POVEĆATI UKLJUČENOST ZAPOSLENIH

Svakodnevna optimalna motivacija je gorivo koje povećava uključenost zaposlenog i njegovu strast prema poslu.

Optimal motivation in organizations improves well-being | Ken Blanchard

POBOLJŠATI DOBROBIT

Facilitirajući razgovore o otvorenoj motivaciji, rukovodioci povećavaju pozitivnu energiju svog tima, pospešuju vitalnost i celokupno blagostanje.

Increase productivity with motivational training for employees | Ken Blanchard

POVEĆATI PRODUKTIVNOST I ZADRŽAVANJE NA RADNOM MESTU

Optimalno motivisani radnici su produktivniji, postižu kvalitetnije rezultate i verovatnije je da će ostati u kompaniji.

KREIRAJTE RADNO OKRUŽENJE
U KOME ĆE LJUDI PROCVETATI

Znamo da je težak posao promeniti stav zaposlenog prema uključenosti, ali rešenje je optimalna motivacija.

Optimalna motivacija pomaže rukovodiocima da promene način razmišljanja od „Kako da ja motivišem nekoga“ ka tome da razumeju zašto je osoba motivisana i pomognu mu da postigne željene rezultate.

Dodatna vrednost Optimalne motivacije je ta da rukovodioci, učeći veštine facilitiranja promene motivacije kod zaposlenih, uče kako da promene sopstvenu motivaciju. Lider koji nije optimalno motivisan će teško aktivirati optimalnu motivaciju kod zaposlenih.

Na osnovu poslednjih istraživanja prirode motivacije kod ljudi, naši eksperti su razvili snažan program koji uči rukovodioce tri konkretne veštine koje su neophodne za aktiviranje optimalne motivacije zaposlenih.

3 skills for motivating employees in the workplace | Ken Blanchard

Želite da saznate više?

Da li ste spremni?

Trening Optimalna motivacija može pomoći Vašim rukovodiocima da pređu na optimalnu motivaciju, kako oni tako i ljudi kojima rukovode, čime će se povećati angažman kao i produktivnost.