Aktuelni događaji i RADIONICE

| Beograd, SRBIJA
RUKOVODILAC PO PRVI PUT

Trening program Rukovodilac po prvi put zasnovan je na tajnama knjige „Novi menadžer za jedan minut“ i uvodi učesnike u razgovore i stilove koje bi novi menadžeri trebalo da izgrade i stvore pozitivne odnose sa svojim timovima.

19. novembar 2019. godine | Beograd, SRBIJA
SAMORUKOVOĐENJE

Bazirano na Situacionom rukovođenju II, najčešće korišćenog modela upravljanja u svetu, Samo-rukovođenje pruža strategije za Vas da steknete više zadovoljstva u radu preispitujući svoju motivaciju, znanje, veštine i samopouzdanje.

18. decembar 2019. godine | Beograd, SRBIJA
OPTIMALNA MOTIVACIJA

Optimalna Motivacija čvrsto tvrdi da je motivacija veština koja se može naučiti, savladati, negovati i održavati. Pojedinci mogu naučiti kako odabrati kvalitetno motivaciono iskustvo u bilo kom trenutku, za svaki zadatak. Lideri uče da je njihova uloga da olakšaju rad zaposlenih na optimalnom motivacijskom izgledu.

| Beograd, SRBIJA
SITUACIONO RUKOVOĐENJE II EXPERIENCE

Jedan od najpopularnijih Blanchard Serbia treninga - „Situaciono rukovođenje II Experience“. Saznajte kako da svoj stil rukovođenja prilagodite konkretnom zaposlenom i konkretnom zadatku/situaciji i da pri tome uvećate produktivnost i zadovoljstvo svojih zaposlenih.

| Beograd, SRBIJA
GRAĐENJE POVERENJA

Blanchardov program Građenje poverenja podučava ljude kako da izgrade poverenje i, ako je narušeno, kako da se popravi. Model je lako naučiti, lako zapamititi, a što je najvažnije lako ga je koristiti na poslu. Elementi poverenja (ABCD) formiraju zajednički jezik za ljude kako bi razgovarali o poverenju bez straha.

| Beograd, SRBIJA
SITUACIONO RUKOVOĐENJE TIMOVIMA

Kombinacijom koncepta Situacionog rukovođenja II sa kompleksnom timskom dinamikom, ovaj trening pruža proces koji pomaže kompaniji u uspostavljanju uspešnih, saradljivih i visoko učinkovitih timova.

| Beograd, SRBIJA
BRIGA O KLIJENTIMA

Naš program Briga o klijentima uči zaposlene kako da dosledno pružaju najbolje usluge kako bi svojim saradnicima pružili pomoć koja im je potrebna,. Takođe, uči ih da zadrže svoje kupce i da im se oni konstantno vraćaju, kao i da stvore konkurentsku prednost koju Vaša kompanija zaslužuje.