DOKAZANI REZULTATI

Putem korišćenja zajedničkog procesa u kome smo napravili dijagnozu trenutnog stanja, pomogli smo nekim od vodećih svetskih organizacija da reše kompleksne poslovne probleme, dostignu merljive rezultate i razviju liderski potencijal kako bi unapredili produktivnost i performanse.

KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKOG JEZIKA

Građenje uspešne kulture organizacije i strategije zahteva da svi zaposleni budu usklađeni. Menadžeri i njihovi podređeni moraju imati zajednički jezik da bi razumeli razvojne nivoe i potrebne liderske stilove. Upravo ovaj zajednički jezik je jedan of fokusa Blanchardovog liderskog „operativnog sistema“ – kombinacija vrednosti, veština i kompetencija koje pomažu da ljudi i organizacije rade i vode na višem nivou.

NAŠ SVETSKI PREPOZNAT MODEL LIDERSTVA

Svi ljudi i timovi prolaze kroz predvidljive faze razvoja. Takođe, sve performanse tima i pojedinaca prolaze kroz predvidljive sekvence u skladu sa tim kako se ljudi razvijaju. Naši programi su bazirani na bihejvioralnim modelima koji se ogledaju u ovom procesu razvoja i lako se mogu primeniti na radnom mestu. Kao rezultat, lideri nauče da vode u svakoj situaciji, timovi se brže usklađuju, a pojedinci su osnaženiji i efektivniji. Upravo ova moć i jednostavnost situacionog konteksta su načinili ovaj model najrasprostranjenijim modelom rukovođenja na svetu.

PRAVLJENJE DUGOTRAJNE PROMENE

Obuke kreiraju očekivanja da će se određena ponašanja promeniti, da će ljudi biti efektivniji i da će doprineti ukupnom poslovanju kompanije. Uprkos tome, kada organizacije isporuče trening kao samostalni događaj i ne povežu ga sa strateškim inicijativama, pravi uticaj treninga i razvoja ljudi može da se izgubi. Blanchard koristi kolaborativne, dijagnostičke i sistematske procese koji su dva do tri puta efektivniji nego pristup u kome se koristi samo trening.