Situaciono rukovođenje za linijske menadžereProgram

O programu:

Linijski menadžeri i supervizori imaju izazovnu ulogu, pošto se od njih traži da ispune očekivanja koja su postavili drugi iznad njih i da ih predoče svojim podređenima. Premostiti jaz između očekivanja korporacije i postignutih rezultata individua zahteva određeni set veština kojima možemo da razvijemo partnerstvo sa zaposlenima koji su na različitim nivoima profesionalnog i ličnog razvoja.

Situaciono rukovođenje za linijske menadžere je zasnovano na veoma uspešnom modelu Situacionog rukovođenja i pomaže linijskim menadžerima i supervizorima da dijagnostifikuju individualne situacije i razviju komunikacione veštine kako bi postigli parnterstvo za postizanje učinka. Ovaj dvodnevni program, baziran na novim pristupima i teorijama obrazovanja odraslih, uči linijske menadžere kako da pruže jasne i specifične instrukcije, aktivno slušaju, pruže povratnu informaciju, povećaju samopouzdanje članova tima.

Ciljna grupa: menadžeri, šefovi, supervizori, koučevi, zaposleni u ljudskim resursima kojima je potrebno uvođenje zajedničkih procesa, jezika i modela kako bi povećali učinak i postigli željene rezultate.

Učesnici će naučiti da:
o Naprave zajedničku terminologiju i pristup liderstva koji će odražavati njihovu kulturu
o Poboljšaju komunikaciju i koučing radi postizanja optimalnog učinka
o Povećaju motivaciju, moral i zadržavanje zaposlenih
o Postižu partnerstvo za postizanje učinka na svakoj fazi razvoja
o Postignu set veština koja će im pomoći da upravljaju učinkom bez problema

Opcije isporuke: Svaka od tema može biti isporučena kao trening (otvoreni ili in-house). Preporučujemo follow up posle treninga u formi individualnog ili timskog koučinga. Najveći efekat na kompaniju se postiže isporukom tailor-made razvojnih projekata koji sadrže detaljnu procenu razvojnih potreba, praćenu monitoringom i održavanjem postignutih efekata u toku, ali i nakon razvojnog procesa.