Situaciono rukovođenje timovimaProgram

O programu: Uspeh tima je u direktnoj vezi sa sposobnošću vođe tima da sinhronizuje članove tima i pomogne im da se kreću kroz predvidljive faze razvoja. Kada znamo i razumemo ponašanja efektivnih lidera i faze razvoja tima, to može pomoći organizaciji da osigura uspeh čak i u najkompleksnijim timskim situacijama.

Ovaj program ima inovativan i fleksibilan pristup kompleksnim temama sa kojima se svaki tim bori kroz pristup od pet koraka. Učesnici dobijaju materijale i metodologiju – uče proces u kome lakše i uspešnije mogu da sinhronizuju članove tima, kao i da ohrabre saradnju između njih i bolje rešavanje problema.

Ukoliko se ova usluga isporučuje kao radionica, postoji mogućnost da se na nivou tima kreira timska mapa. Najvažniji faktori uspeha timova visokog učinka su njegova usklađenost i usmerenost ka istom cilju,kao i razumevanje razloga postojanja tima, i jasnoće kako će izgledati zajednički rad. Kreiranje timske mape pomaže timu da počne rad na pravi način kao i da drži tim fokusiran na krajnji rezultat. U ovom slučaju, učesnici programa će koristiti proces iscrtavanja mape kako bi pojasnili svoju svrhu i vrednosti, razvili ciljeve i strategije za postizanje zadataka i stvorili neku vrstu ugovora koji obuhvata njihova zajednička razmišljanja.
Učesnici će moći da urade procenu koristeći: TPA (Procenu timskog učinka)

Ciljna grupa: Rukovodioci, koučevi, profesionalci u polju ljudskih resursa koji imaju odgovornost za postizanje poslovnih ciljeva kroz efektivniji timski rad.

Učesnici će naučiti da:
o Nauče koja su to ponašanja efektivnih lidera i članova tima
o Prihvate i praktikuju odgovornost
o Povećaju produktivnost tima sa kojim trenutno rade
o Pokrenu postojeće timove koji se susreću sa izazovima
o Razumeju bolje dinamiku timova ili obrasce ponašanja koji se javljaju u okviru tima, da bi osigurali uspeh

U radionici, tim će::
• Izgraditi solidnu osnovu za postizanje timske efikasnosti
• Dobiti jasnu strukturu i usmerenja kako bi tim bio fokusiran na rezultat
• Ostvariti svrhu postojanja tima kroz izradu zajedničkih dokumenata
• Stvoriti posvećenost ka ostvarenju krajnjeg cilja
• Povećati komunikaciju, poverenje i predusretljivost

Opcije isporuke: Svaka od tema može biti isporučena kao trening (otvoreni ili in-house). Preporučujemo follow up posle treninga u formi individualnog ili timskog koučinga. Najveći efekat na kompaniju se postiže isporukom tailor-made razvojnih projekata koji sadrže detaljnu procenu razvojnih potreba, praćenu monitoringom i održavanjem postignutih efekata u toku, ali i nakon razvojnog procesa.