Situaciono rukovođenje IIProgram

O programu: Situaciono rukovođenje II (SLII) je dokazan i održiv model i set alata specijalno dizajniranih da pospeše frekvenciju i kvalitet razgovora o učinku i razvoju između menadžera i ljudi sa kojima oni rade, sa ciljem da se razviju kompetence, postigne veća posvećenost poslu, kao i da zadrže talentovane pojedince.

SLII je refleksija našeg kontinuiranog istraživanja, odražava povratne informacije koje smo dobijali od klijenata i trenera i sadrži sve najkorisnije povratne informacije koje smo dobili u polju razvoja. Koristeći različite tehnike promene vežbi, SL II “uključuje” učesnike brzo, duboko i efektivno.

Trening ima vrlo interaktivan pristup tako što koristi filmove, kartice za igru i startere za razgovor. Materijali su dinamični i uključuju primenu fitnes testa, listu ciljeva, jedan na jedan matricu, kao i matricu za dijagnostifikovanje. Možete da koristite aplikaciju za pametne telefone i tablet koja vam omogućava dijagnozu i koučing u realnom vremenu za klijente koji vide korist od uključivanja novih tehnologija u svakodnevnom rukovođenju.

Ciljna grupa: pojedinci u ulozi rukovodioca, uključujući izvršioce i menadžere na svim nivoima.

Učesnici će naučiti da:
• Prepoznaju razvojni nivo njihovih zaposlenih i odaberu najadekvatniji stil rukovođenja
• Povećaju frekvenciju i kvalitet razgovora sa svojim zaposlenima, u vezi sa njihovim učinkom i razvojem
• Kreiraju model komunikacije na svim nivoima organizacije, da bi podržali kulturnu razmenu i krenuli korak dalje ka organizaciji sa većim učinkom
• Postanu fleksibilni lideri koji imaju visoko razvijene veštine postavljanja ciljeva, koučinga, evaluacije učinka, aktivnog slušanja, povratne informacije i proaktivnog rešavanja problema
• Povećati individualnu odgovornost tako što će vezati ciljeve obe strane i ujediniti ove namere u akcioni plan

Isporuka treninga: Svaka od tema može biti isporučena kao trening (otvoreni ili in-house). Preporučujemo follow up posle treninga u formi individualnog ili timskog koučinga. Najveći efekat na kompaniju se postiže isporukom tailor - made razvojnih projekata koji sadrže detaljnu procenu razvojnih potreba, praćenu monitoringom i održavanjem postignutih efekata u toku, ali i nakon razvojnog procesa.