ANALIZA LIDERSKOG PONAŠANJA Procena

Esencijalno za uspeh organizacije je da ima efikasne i fleksibilne lidere. Lideri moraju da znaju kako da se susretnu sa različitim potrebama zaposlenih, upravljaju vremenom i administriraju organizacione resurse.

The Leader Behavior Analysis II 360° (LBAII 360°) je procena koja je usmerena ka merenju liderske efektivnosti i stilova na svim nivoima organizacije, uključujući fidbek od strane menadžera, kolega, direktno podređenih, kao i samoprocene.

PROCENA KOJA NAGRAĐUJE

Da bismo kreirali osnažene lidere, organizacije moraju investirati u napredne procene lidera, koje će produkovati dugoročnim rezultatima. Ova procena pomaže da se:

 • Obezbedi fokus za unapređenje ključnih liderskih veština
 • Uporedi efektivnost liderskog stila
 • Produbi razumevanje koncepta situacionog rukovođenja
 • Identifikuje primarni, sekundarni i liderski stil koji treba razviti
 • Promeni razlika između namera i ponašanja u realnosti

CILJNA GRUPA

Lideri koji znaju kako da budu fleksibilni na menadžerskim pozicijama pomažu svojim organizacijama da dobiju snažnu, kompetitivnu prednost. Individue koje su na supervizijskim ili menadžerskim pozicijama će imati najviše benefita od ove procene.

TIMSKI UČINAK Procena

Razvoj performansi i njihovo evaluiranje je proces koji traje, posebno u zajedničkom radu. Kada timovi identifikuju njihove slabosti teže da postanu visoko učinkoviti timovi, oni moraju proceniti koliko je njihov trud dobro usmeren da bi mogli da procene da li idu u dobrom pravcu.

PROCENA RADI POSTIZANJA VISOKIH PERFORMANSI

Učesnici koji urade TPA procenu će imati koristi od dve vrste rezultata:

 • Da identifikuju dobar liderski stil u odnosu na razvojnu fazu u kojoj se tim nalazi
 • Razrade strategiju kako bi postigli visoko učinkoviti tim

BENEFITI

Evaluiranje timskih performansi može da pomogne organizacijama u postizanju boljih rezultata. Pojedinci koji su na pozicijama lidera timova mogu imati koristi od ove procene.

PERFORM Procena

Procena timova u poslovnim okruženjima koji zahtevaju intenzivnu saradnju je esencijalna za produktivnost i uspeh. Kroz evaluaciju, članovi tima otkrivaju svoje kolektivne snage i slabosti i imaju mogućnost da rade na identifikovanim izazovima.

PERFORM skala je procena koja je dizajnirana da pruži kratak pregled snaga i slabosti, prolazeći kroz sedam karakteristika koje su zajedničke za sve visokoučinkovite timove.

KREIRANJE LIDERA SUTRAŠNJICE

 • Kalkulisanje prosečnih odgovora tima za sedam PERFORM dimenzija: svrha i vrednosti, osnaživanje, odnosi i komunikacija, fleksibilnost, optimalna produktivnost, priznanje i pohvala, moral
 • Pružanje kratkog pregleda snaga i slabosti tima kroz sedam karakteristika svih visoko učinkovitih timova

CILJNA GRUPA

Pojedinci koji upravljaju timovima, kao i članovi tima.

DISC PROCENA Procena

U random okruženju, znati kako komunicirati sa kolegama i dobro obavljanje svog posla može da utiče na uspeh organizacije. Svakako, znati kako sarađivati sa drugima nije uvek jednostavan zadatak. Promene u ponašanju počinju sa samosvešću. DISC procena identifikuje obrasce ponašanja koji mogu biti viđeni kao lična snaga ili oblast za razvoj, u zavisnosti od situacije.

Kroz DISC, pojedinci uče da razumeju bolje sebe i druge, podstičući poželjna ponašanja i promene u ponašanju, kao i komuniciranje sa drugima na način koji osnažuje razvoj i bolje odnose.

TIMSKI RAD U CILJU POSTIZANJA BOLJIH REZULTATA

Organizacije investiraju svoju energiju da bi podstakle timski rad. Otkrivanjem sebe i drugih:

 • Pružamo bolji fokus koja lična ponašanja posedujemo koja pomažu boljoj komunikaciji sa saradnicima
 • Smanjujemo konflikte sa drugima bolje poznavajući sebe i kontrolišući svoje ponašanje
 • Pravimo okvir i osnovu za adaptiranje i usvajanje ponašanja koja su u svrsi postizanja cilja
 • Otkrivamo ponašanja pojedinaca koja će imati bolji efekat na odnose
 • Pravimo bazu za poboljšanje komunikacije, upravljanja vremenom i liderskih stilova

KO MOŽE DA IMA KORISTI:

Povećanje svesti o ličnim obrascima ponašanja može da pomogne da se rad u zajedničkom okruženju dovede na viši nivo. Pojedinci koji se nalaze na supervizorskim ili menadžerskim pozicijama, kao i svi ostali zaposleni u organizaciji mogu imati benefita od ovog procesa.