Vođenje kroz promene

Promena u organizaciji je situacija koja se često dešava. Nove mogućnosti, novi produkti i nove poslovne inicijative su uzbuđujući moment koji signaliziraju promenu. Većina ovih promena zahteva prilagođavanje ljudi da bi posao bio urađen. Liderima je potrebna posvećenost ljudi od kojih se traži da prođu kroz promene, da bi postigli željene rezultate i povećali rezultate rada.

Naš program vođenja kroz promene (Leading People Through Change program) podučava lidere kako da identifikuju i adresiraju tipična pitanja koja će zaposleni da postavljaju u toku promena, kao i koje strategije promena mogu da koriste da bi odgovorili na različita ponašanja zaposlenih i odgovorili na njihove brige. Učesnici će naučiti da primene strategije promene na najčešće uzroke problema u kompanijama i kako da se adaptiraju na sve korake u promenama koje mogu da predvide.

Ciljna grupa: Individue koje imaju zadatak da vode razne vrste promena, spajanja, akvizicija, reinžinjering poslovnih procesa, ekspanzije snaga prodaje i različite implementacije novih tehnologija.

Učesnici će naučiti da:

  • Pozitivno utiču na produktivnost, moral i razvoj rukovođenja
  • Podignu kapacitet za promene u okolini u kojoj rade i da promenu primenjuju dugoročno i efikasno
  • Podizanje efikasnosti za postizanje željenog učinka
  • Razviju kapacitete za upravljanje promenom u poslovnom kontekstu

Opcije isporuke:

Svaka od tema može biti isporučena kao trening (otvoreni ili in-house). Preporučujemo follow up posle treninga u formi individualnog ili timskog koučinga. Najveći efekat na kompaniju se postiže isporukom tailor-made razvojnih projekata koji sadrže detaljnu procenu razvojnih potreba, praćenu monitoringom i održavanjem postignutih efekata u toku, ali i nakon razvojnog procesa.

Opcije isporuke:

Svaka od tema može biti isporučena kao trening (otvoreni ili in-house). Preporučujemo da postoji follow up posle treninga u formi individualnog ili timskog koučinga. Najveći efekat na kompaniju se postiže isporukom tailor-made razvojnih projekata koji sadrže detaljnu procenu razvojnih potreba, praćenu monitoringom i održavanjem postignutih efekata u toku, ali i nakon razvojnog procesa.