GRAĐENJE POVERENJASkills Module

O programu: Zdravi i produktivni odnosi imaju jednu zajedničku crtu – postavljeni su na bazi poverenja. Visok nivo poverenja u personalnim, timskim i organizacionim odnosima dopuštaju razvoj kreativnosti, produktivnosti, efikasnosti i inovacije. Kada razumemo kako da pričamo o poverenju i naučimo efektivne strategije za izgradnju poverenja, možemo da negujemo odnose i kulturu poverenja u kompaniji.

Poludnevni program izgradnje poverenja je baziran na ABCD modelu – jednostavnom, ali moćnom alatu koji uključuje četiri elementa poverenja koji su ključni za kreiranje i održavanje poverenja. Učesnici će postati svesniji i osetljiviji na ponašanja koja utiču na poverenje i naučiće kako da izgrade i održe efektivno poverenje. Ovaj model je veoma lak za učenje i pruža zajednički jezik svim individuama i organizacijama koje žele da unaprede nivo poverenja u kompaniji.

Ciljna grupa: Poverenje je bazična osnova za sve zdrave odnose, tako da je ovaj program dizajniran za sve individue, rukovodioce i timove koji žele da imaju odnose sa više poverenja i da pozitivno utiču na produktivnost i moral kompanije.

Učesnici će naučiti da:
• Razumeju zašto je važno baviti se poverenjem prilikom vođenja pojedinaca i timova
• Razviju svest o elementima poverenja, faktorima koji ih narušavaju, šta možemo da uradimo da izgradimo i sačuvamo poverenje
• Nauče zajednički jezik za podizanje poverenja i postanu rukovodioci kojima se može verovati
• Poboljšaju moral u timu i smanje odlazak zaposlenih kroz kreiranje kulture poverenja koja dozvoljava kreativnosti, produktivnosti i posvećenosti da cvetaju
• Prepoznaju probleme u kontekstu poverenja, vode razgovore o poverenju i povrate izgubljeno poverenje

Opcije isporuke: Svaka od tema može biti isporučena kao trening (otvoreni ili in-house). Preporučujemo da postoji follow up posle treninga u formi individualnog ili timskog koučinga. Najveći efekat na kompaniju se postiže isporukom tailor-made razvojnih projekata koji sadrže detaljnu procenu razvojnih potreba, praćenu monitoringom i održavanjem postignutih efekata u toku, ali i nakon razvojnog procesa.