Beograd, Srbija
Novembar 13-14, 2017

Naučite kako da prepoznate razvojni nivo svojih zaposlenih i na osnovu njega izaberete odgovarajući stil rukovođenja na dvodnevnom treningu koji organizuje Blanchard International Serbia 13. i 14. novembra 2017. godine od 9-17h, na adresi Marka Nikolića 11/2 u Beogradu.

Srbija: +381 (011) 3752426