Beograd, Srbija
Jun 05-06, 2017

Situaciono rukovođenje timovima je jedinstveni proces upravljanja timom koji je namenjen menadžerima i rukovodiocima svih nivoa, kao i menadžerima ljudskih resursa koji žele da rade na razvoju timova u organizaciji. Otkrijte kako da svoj tim dovedete do tačke optimalne produktivnosti na dvodnevnom treningu koji organizuje Blanchard International Serbia 05. i 06. maja 2017. godine od 9-17h, na adresi Marka Nikolića 11/2 u Beogradu.

Srbija: +381 (011) 3752426
Beograd, Srbija
Jun 12-13, 2017

Naučite kako da prepoznate razvojni nivo svojih zaposlenih i na osnovu njega izaberete odgovarajući stil rukovođenja na dvodnevnom treningu koji organizuje Blanchard International Serbia 12. i 13. maja 2017. godine od 9-17h, na adresi Marka Nikolića 11/2 u Beogradu.

Srbija: +381 (011) 3752426